ДҮРЭМ ЖУРАМ

Соёл Эрдэм дээд сургуулийн дүрэм, журам

Соёл Эрдэм Дээд Сургуулийн дүрэм журмын танилцуулга. Сургуулийн дүрэм журам нь нийт 30 дүрэмтэй 2012 оны 9-р сард шинэчлэн найруулж удирдах зөвлөлийн хурлаар баталсан.

СОЁЛ-ЭРДЭМ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД

 1. СоЭДС-ийн Удирдах зөвлөлийн дүрэм
 2. СоЭДС-ийн дүрэм
 3. СоЭДС-ийн дотоод журам
 4. СоЭДС-ийн захиргааны зөвлөлийн ажиллах журам, хурлын дэг
 5. СоЭДС-ийн дотоод хяналт, хяналт шинжилгээ, чанарын үнэлгээ хийх журам
 6. Тушаал боловсруулах, хянах, бүртгэх, биелэлтэнд хяналт тавих журам
 7. СоЭДС-д багш сонгон шалгаруулж ажиллуулах журам
 8. СоЭДС-ийн багш нарын ажлын норм, түүнийг тооцох журам
 9. СоЭДС-ийн багшийн цагийн ачаалал, цалингийн хэмжээ, нэмэгдэл тогтоох журам
 10. СоЭДС-ийн багшийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм
 11. Ахлах багшид нэр дэвшүүлэх журам
 12. Багшийн ажлын тайлан бичих загвар
 13. Сургалтанд багц цаг буюу кредитийг хэрэглэх журам
 14. Сургуулийн шилдэг багш шалгаруулах журам
 15. СоЭДС-ийн эрдмийн зөвлөлийн ажиллах журам
 16. СоЭДС-ийн эрдэм шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
 17. СоЭДС-ийн эрдмийн болон хүндэт цол олгох журам
 18. Сургуулийн сургалтын баримт бичиг боловсруулах заавар
 19. Соёл-Эрдэм дээд сургуульд оюутан элсүүлэх журам
 20. Оюутны мэдлэг, чадварыг үнэлэх журам
 21. Оюутны дадлагын журам
 22. Оюутан урамшуулах болзол
 23. Оюутныг анхааруулах, сургуулиас хасах журам
 24. Бакалаврын төгсөлтийн ажил хамгаалах журам
 25. Гадаадын иргэн суралцуулах журам
 26. Сургуулийн оюутны байгууллагын дүрэм
 27. Оюутан суралцагчдын ёс зүйн дүрэм
 28. Хичээлийн байранд мөрдөх дэг
 29. Номын сангийн дотоод журам
 30. Гадаадын зочид төлөөлөгчид үйлчлэхэд баримтлах журам

G.Chagdarjav street, Soyol erdem surguuli, Ulaanbaatar, Mongolia

info@soyolerdem.edu.mn

+976 7011-8584