“Соёл-эрдэм” дээд сургуулийн багш нар улиралд хоёр удаа Нээлттэй хичээл заадаг


26 2 сар

“Соёл-Эрдэм” дээд сургууль нь дээд боловсролын шинэчлэлийн төслийг урагштай хэрэгжүүлж байгаа сургуулийн нэг юм. Эдүгээ тус сургуулийн багш нарын дунд “Багш нарын хувь хүний болон багшлахуйн чадварыг дээшлүүлэх”, “Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтууд, суралцахуйн үр дүнгүүдийг тодорхойлох”, “Нийлмэл сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах”, “Сургалтын явцын үнэлгээг шинэчлэх, сургалтын хөтөлбөрт нэгдсэн үнэлгээ хийх”, арга зүйн зөвлөмжүүдээр хэлэлцүүлэг явуулж, профессор, багш бүр хичээлийн жилийн нэг улиралд хоёр удаа нээлттэй хичээл заан хэлэлцүүлж байгаа нь үр дүнгээ өгч байна.
Ирэх улиралд багш бүр 2 удаа нээлттэй хичээл заахаар төлөвлөсөн байна.

share

G.Chagdarjav street, Soyol erdem surguuli, Ulaanbaatar, Mongolia

info@soyolerdem.edu.mn

+976 7011-8584